Фармаконагляд – це наукова та практична діяльність, пов’язана з виявленням, оцінкою, розумінням та запобіганням побічних реакцій або інших , що можливо пов’язані з прийомом препарату проблем. Функціонування системи фармаконагляду відбувається в суворій відповідності з міжнародними директивами та українським законодавством.
Для контролю та подальшого поглибленого вивчення безпеки препаратів на ринку використовується спонтанна система рапортування побічних реакцій.

Система включає в себе збір інформації від всіх суб’єктів обігу лікарського засобу (пацієнтів, фармацевтів, лікарів та ін.) в умовах реальної клінічної практики. Такий підхід дозволяє вивчити:
• особливості впливу препаратів на пацієнтів,
• дає можливість виявити рідкісні побічні реакції,
• виявляє раніше невивчені факти взаємодії з іншими лікарськими препаратами,
• поведінку препаратів у вразливих категорій населення, які не залучались до клінічних досліджень.

Які завдання служби фармаконагляду?
• Збір та оцінка інформації про побічні реакції;
• Інформування Державного експертного центру про випадки побічних реакцій, що відбулися на території України та за її межами;
• Розробка планів мінімізації ризиків;
• Навчання персоналу компанії принципам фармаконагляду;
• Фармаконагляд за комерційною діяльністю компанії;
• Контроль безпеки у міжнародних і локальних клінічних дослідженнях, що проводяться компанією.

Як працює служба фармаконагляду?
Функціонування служби фармаконагляду в ТОВ «Орісіл-фарм» строго регламентовано стандартними операційними процедурами (СОП). Процедури докладно описують всі завдання та механізми здійснення контролю безпеки препаратів згідно законодавства.
Для консультацій співробітники служби фармаконагляду доступні 24 години на добу/7 днів на тиждень. Якщо нам стало відомо про зміни профілю безпеки препаратів компанії, ми в найкоротший термін інформуємо про це Державний Експертний Центр та регуляторні органи країни.
Співробітники компанії «Орісіл-фарм» проходять тренінги з фармаконагляду. Кожен співробітник несе персональну відповідальність за збір інформації про небажані реакції на фоні прийому препаратів компанії і передачу її протягом 24 годин співробітникам служби фармакобезпеки.
Співробітники відділу перевіряють медичні видання на предмет наявності інформації про побічні реакції при застосуванні препаратів компанії.

Якщо Ви дізналися про побічну реакцію на препарат компанії «Орісіл-фарм», ви можете повідомити про неї за цими контактами:
тел.: (032) 297 04 06
email: orisilpharm.feedback@gmail.com
Важливо! Повідомлення повинно містити інформацію щонайменше про:
1. Пацієнта (ініціали, вік, стать).
2. Препарат.
3. Опис реакції.
4 Інформацію про лікуючого лікаря.
5. Контакт для зворотного зв’язку.